SHI:s dotterbolag Organic Inspirations ABs emission avslutad

Scandinavian Health Innovations ABs (publ) (”SHI”) dotterbolaget Organic Inspirations AB (”Organic Inspirations” eller ”Bolaget”) har under september 2020 lanserat sina första tekniska plattformar Ekoappen.se och Ekoappen 2.0 med lyckat resultat och uppnått över 250 000 unika besökare under lanseringsmånaden. Bolaget genomförde under juli-september 2020 en spridningsemission som tillför Bolaget cirka 1,6 MSEK före emissionskostnader till en pre-money värdering om cirka 15,0 MSEK och därmed en post-money värdering om cirka 16,6 MSEK. Emissionen är nu avslutad och registrerad hos Bolagsverket. SHIs ägande efter emissionen uppgår till cirka 60,7 procent av kapitalet och cirka 64,6 procent av rösterna.

SHI blev under 2019 delägare i Organic Inspirations. Satsningen är i enlighet med SHI:s långsiktiga strategi att öka sin närvaro online och göra mer kunskap och information om hälsa och hållbarhet tillgänglig för hälsomedvetna människor.

Plattformen lanserades under september 2020 på den svenska marknaden med lyckat resultat och uppnådde över 250 000 unika besökare under september 2020. Målsättningen är att under 2021 bli Sveriges största plattform inom naturlig hälsa och hållbar livsstil samt att redan 2022 lansera plattformen internationellt. Funktionaliteten och värdet för användarna kommer att utvecklas under 2021 med målsättning att ha ett komplett app- och onlineplattform redo för nya marknader under 2022.

Intresset för Ekoappen har, trots begränsade marknadsinsatser, varit betydligt högre än beräknat och därför genomfördes en spridningsemission under sommaren 2020. Före emissionen uppgick SHI:s ägande till cirka 65 procent av kapitalet och cirka 67 procent av rösterna. Spridningsemissionen genomfördes till en pre-money värdering om cirka 15,0 MSEK. Emissionen avslutades i september 2020 och registrerades hos Bolagsverket i slutet av november 2020 och tillför Bolaget cirka 1,6 MSEK före emissionskostnader. SHI har deltagit i emissionen med 0,25 MSEK. Efter emissionen uppgår antalet delägare i Bolaget till 337 stycken och post-money värderingen till cirka 16,6 MSEK. SHIs ägande efter emissionen uppgår till cirka 60,7 procent av kapitalet och cirka 64,6 procent av rösterna.

Den lyckade emissionen möjliggör ökad tillväxt och nya satsningar under kommande året. Organic Inspirations fokus under 2021 är att hålla en kraftig tillväxt av antalet medlemmar, nedladdningar och besökare.

 

 • Jag är både glad och oerhört tacksam över den fantastiskt positiva responsen vi har fått hittills från besökare och våra samarbetspartners. Detta är bara början och vi ser flera förbättringar som kommer implementeras närmsta månaderna som har potential att ytterligare öka tillväxttakten. Jag hoppas alla våra delägare känner samma stolthet som jag gör när de dagligen besöker ekoappen.se och använder Ekoappen 2.0. Jag ser fram emot att fortsätta ge värde till våra besökare och leverera tillväxt till våra aktieägare, säger Ninnie Wikström, VD på Organic Inspirations AB.

  Pressmeddelandet är bifogat i sin helhet

Scandinavian Health Innovations startar nytt dotterbolag

Scandinavian Health Innovations AB (publ) (”SHI”) har under sommaren 2020 startat och påbörjat verksamhet i det helägda dotterbolaget Eco Health Nordic AB (”Eco Health” eller ”Bolaget”). Bolaget kommer utveckla naturliga, ekologiska och hållbara produkter i samarbete med redan etablerade externa varumärken. Målsättningen är att få de första samarbetsavtalen på plats under Q4 2020 och Q1 2021 för att därefter löpande presentera nya partners under 2021.

SHI har under sommaren 2020 startat och påbörjat verksamhet i det helägda dotterbolaget Eco Health Nordic AB. Bolaget kommer utveckla naturliga, ekologiska och hållbara produkter i samarbete med redan etablerade externa varumärken. Bolaget har under året inlett dialog med både företag och kända personliga varumärken om att utveckla deras produktportfölj. Satsningen är i linje med SHIs långsiktiga strategi att göra fler naturliga, ekologiska och hållbara produkter tillgängliga på den svenska och internationella marknaden. Försäljning och distribution kommer till en början att ske uteslutande online inom tre geografiska områden, Sverige, Norden och internationellt. Försäljningen anpassas geografiskt utefter varje samarbete. Läs mer på ecohealthnordic.com

Efterfrågan på naturliga, ekologiska och hållbara produkter ökar i Sverige och internationellt och avsikten är att genom samarbeten och joint ventures med redan välkända varumärken nå en bredare målgrupp både i Sverige och internationellt. Försäljningen kommer att ske via egenbyggda plattformar anpassade för varje samarbetspartner samt via samlingsplattformar som kommer byggas under 2021. Målsättningen är att få de första samarbetsavtalen på plats under Q4 2020 och Q1 2021 för att därefter löpande presentera nya partners under 2021.

Satsningen på Eco Health är ytterligare ett viktigt steg i vår expansionsplan geografiskt och inom online growth. Målsättning är att Eco Health ska hålla en snabb expansionstakt under 2021-2022 och på flera sätt skapa mervärde för medvetna konsumenter. Satsningen kommer även bidra till synergieffekter och en snabbare tillväxttakt för flera av våra nuvarande och kommande dotterbolag. Jag och vårt team ser med spänning fram emot att bygga ytterligare ett verksamhetsområde, säger Daniel Ehdin, VD på Scandinavian Health Innovations.

Bifogat finns pressmeddelandet i sin helhet.

SHI:s dotterbolag Organic Inspirations AB lanserar sin nya plattform ekoappen.se och Ekoappen 2.0

Scandinavian Health Innovations ABs (publ) (”SHI”) dotterbolag Organic Inspirations ABs (”Organic Inspirations” eller ”Bolaget”) inleder idag sin lansering av de tekniska plattformarna ekoappen.se och Ekoappen 2.0. Lanseringen kommer att pågå löpande under september månad och flera nya funktioner kommer att presenteras.

SHI blev i början av 2020 huvudägare i Organic Inspirations AB i enlighet med SHI:s långsiktiga strategi att öka sin närvaro online och göra mer kunskap och information om hälsa och hållbarhet tillgänglig för hälsomedvetna människor.

Plattformarna Ekoappen 2.0 och ekoappen.se lanserats idag på den svenska marknaden och målsättningen är att under 2021 bli Sverige största plattform inom naturlig hälsa och hållbar livsstil samt att redan 2022 lansera plattformen internationellt på fler språk. Funktionaliteten och värdet för besökarna kommer att utvecklas under 2020-2021 med målsättning att ha en komplett content plattform redo för nya marknader under 2022.

Plattformarna och kommande funktioner har betatestats under våren och sommaren 2020 med mycket lyckat resultat. Bolaget har sett en mycket positiv utveckling av flera nyckeltal såsom antalet medlemmar, besökare, sidvisningar och nedladdningar av appen. Ekoappen 2.0 lanseras i Appstore och Google play och hela plattformen finns tillgänglig på ekoappen.se.

Ekoappen har redan publicerat flertal artiklar, intervjuer och krönikor med kända profiler såsom Sanna Ehdin, Magnus Hedman, Ann Wilson, Magdalena Graaf, Erica Palmcrantz Aziz, Walter Fischer mfl. och redan under september 2020 kommer fler kända hälsoprofiler att presenteras samtidigt som nya tekniska funktioner kommer att lanseras både på ekoappen.se och i Ekoappen 2.0.

 • Jag är både glad och överväldigad över den positiva responsen vi har fått från besökare och våra samarbetspartners. Detta är bara början och vi ser flera förbättringar som kommer att implementeras de närmsta veckorna och månaderna. Förbättringar som har potential att ytterligare öka tillväxttakten. Vi har investerat mycket under året och från och med september ser vi fram emot ökade intäkter i samband med lanseringen av båda plattformarna. Samtidigt avser vi att stänga vår pågående emission via FundedByMe, vilket möjliggör ytterligare investeringar i funktionalitet och tillväxt. Jag ser fram emot att under hösten och vintern fortsätta ge värde till våra medlemmar, besökare och delägare, säger Ninnie Wikström, VD på Organic Inspirations AB.

Bolaget har under våren och sommaren planerat långsiktiga samarbeten med ett 10-tal partners och flera har varit delaktiga i utvecklingsarbetet i syfte att skapa en plattform med maximalt användarvärde och engagemang. Intäktsmodellen bygger på långsiktiga samarbeten med företag och intresset har hittills varit över förväntan trots rådande marknadsläge och att plattformen ännu inte varit lanserad.

 • Vi har minst sagt haft en intensiv och givande vår och sommar då vårt team har arbetat målmedvetet tillsammans med våra utvecklare och partners. Detta för att skapa en unik plattform som inte bara skapar ett högt engagemang för våra användare och värde för partners, utan att även för att den ska vara skalbar för nya marknader och språk. Jag är redan stolt över alla de fantastiska partners som har varit med under året och ser fram emot att välkomna ännu fler under de kommande månaderna. Ambitionsnivån och lanseringstakten av nya funktioner är hög och jag ser fram emot en givande och spännande höst, säger Johanna Gustafsson, COO på Organic Inspirations AB.

Pressmeddelandet är bifogat i sin helhet.

SHI:s dotterbolag Organic Inspirations lanserar sin spridningsemission via FundedByMe

Scandinavian Health Innovations AB (publ) (”SHI”) blev i början av 2020 huvudägare i Organic Inspirations AB (”Organic Inspirations” eller ”Bolaget”). Bolaget har under året smyglanserat sin första plattform, Ekoappen 2.0 och ekoappen.se på den svenska marknaden. Bolaget ser stora möjligheter för tillväxt och genomför nu därför den spridningsemission som tidigare har meddelats. Erbjudandet presenteras på fundedbyme.com/ekoappen. Vidare har Bolagets styrelse fattat beslut om att undersöka möjligheterna för en notering av Bolagets aktie på en lämplig handelsplats.

SHI blev i början av 2020 huvudägare i Organic Inspirations AB i enlighet med SHI:s långsiktiga strategi att öka sin närvaro online och göra mer kunskap och information om hälsa och hållbarhet tillgänglig för hälsomedvetna människor.

Plattformarna Ekoappen 2.0 och ekoappen.se har smyglanserats på den svenska marknaden med lyckat resultat och målsättningen är att under 2021 bli Sverige största plattform inom naturlig hälsa och hållbar livsstil samt att redan 2022 lansera plattformen internationellt på fler språk. Funktionaliteten och värdet för besökarna kommer att utvecklas under 2020-2021 med målsättning att ha ett komplett contentplattform redo för nya marknader under 2022.

Intresset för Ekoappen har, trots begränsade marknadsinsatser, varit betydligt högre än förväntat och därför genomförs en spridningsemission om minst 0,5 MSEK och maximalt 3 MSEK till en pre-money värdering om cirka 15,5 MSEK. Bolagets styrelse har, efter dialog men flertalet av de befintliga och potentiella delägare, beslutat att påbörja planeringsarbetet och undersöka möjligheterna för en notering av Bolagets aktie på en lämplig handelsplats. Ytterligare information och eventuell tilltänkt tidplan kommer att presenteras längre fram.

Spridningsemissionen genomförs via FundedByMe:s plattform med målsättningen att ytterligare öka tillväxt- och utvecklingstakten för Bolaget. Resultatet av emissionen planeras att presenteras under september 2020. Före emissionen uppgår SHI:s ägande i Organic Inspirations till cirka 65 procent av kapitalet och cirka 67 procent av rösterna. Bolagets fokus under 2020-2021 är att uppvisa en kraftig tillväxt av antalet medlemmar, nedladdningar och besökare.

 • Jag är både glad och överväldigad över den positiva responsen vi fått hittills från besökare och våra samarbetspartners. Detta är bara början och vi ser flera förbättringar som kommer implementeras närmsta månaderna som har potential att ytterligare öka tillväxttakten. Jag ser fram emot att fortsätta ge värde till våra besökare och partners samt leverera tillväxt till våra aktieägare, säger Ninnie Wikström, VD på Organic Inspirations AB.

Bifogat finns pressmeddelandet i sin helhet.

Kommuniké́ från årsstämma i Scandinavian Health Innovations AB (publ)

Vid årsstämma i Scandinavian Health Innovations AB (publ), org.nr. 556519-7729, den 3 juni 2020 fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med styrelsens förslag:

Resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2019 fastställdes.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2019.

Inget arvode ska utgå̊ till styrelseledamöterna. Arvode till revisorn föreslås utgå̊ enligt löpnade godkänd räkning.

Jesper Yrwing, Louise Dufwa, Daniel Ehdin och Pia Madison omvaldes. Jesper Yrwing omvaldes till styrelseordförande.

Crowe Osborne AB valdes som revisor med auktoriserade revisorn Joakim Lindberg som huvudansvarig revisor.

Styrelsen bemyndigades att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner.

Teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för VD, ledande befattningshavare och nyckelpersoner

Årsstämman beslutade om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram (“Teckningsoptionsprogram 2020/2023:1”) för VD, ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen.

Teckningsoptionerna överlåtes till deltagarna mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt “Black & Scholes”- formeln.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie av serie B i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 120 procent av det volymviktande genomsnittsvärdet för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 1 juli 2020 och till och med den 14 juli 2020 dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas uppåt till närmaste öre.

Teckningsoptionerna får utnyttjas under perioden från och med den 1 september 2023 till och med den 31 september 2023.

Om samtliga teckningsoptioner som kan ges ut inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2020/2023:1 utnyttjas för teckning av aktier av serie B kommer antalet aktier av serie B och antalet röster i Bolaget att öka med 40.000 (med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren), vilket motsvarar en utspädning om ca 1,98 procent av antalet aktier och ca 1,35 procent av antalet röster i Bolaget.

Teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter

Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägare Sanna Ehdin gm Sanna Relations AB förslag, om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram (“Teckningsoptionsprogram 2020/2023:2”) för styrelseledamöterna Louise Dufwa, Pia Madison och Jesper Yrwing.

Teckningsoptionerna överlåtes till deltagarna mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt “Black & Scholes”- formeln.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie av serie B i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 120 procent av det volymviktande genomsnittsvärdet för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 1 juli 2020 och till och med den 14 juli 2020 dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas uppåt till närmaste öre.

Teckningsoptionerna får utnyttjas under perioden från och med den 1 september 2023 till och med den 31 september 2023.

Om samtliga teckningsoptioner som kan ges ut inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2020/2023:2 utnyttjas för teckning av aktier av serie B kommer antalet aktier av serie B och antalet röster i Bolaget att öka med 40.000 (med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren), vilket motsvarar en utspädning om ca 1,98 procent av antalet aktier och ca 1,35 procent av antalet röster i Bolaget.

Total utspädning av samtliga ovanstående program förutsatt fullt utfall och att samtliga teckningsoptioner utnyttjas uppgår till cirka 3,95 procent av antalet aktier och cirka 2,71 procent av antalet röster i Bolaget.

Stockholm 3 juni 2020

STYRELSEN

Pressmeddelandet är bifogat i sin helhet.

SHI:s dotterbolag Organic Inspirations beslutar om spridningsemission och avger verksamhetsuppdatering

Scandinavian Health Innovations AB (publ) (”SHI”) har under 2019 och 2020 investerat i dotterbolaget Organic Inspirations ABs (”Organic Inspirations” eller ”Bolaget”) tekniska plattform Ekoappen.se och Ekoappen 2.0. Bolaget har under maj månad smyglanserat sin plattform på den svenska marknaden med lyckat resultat och uppnått över 100 000 sidvisningar de första 14 dagarna. Bolaget ser stora möjligheter för tillväxt och styrelsen har idag beslutat att genomföra en spridningsemission i syfte att tillföra kapital för tillväxt. Spridningsemissionen kommer presenteras och genomföras via FundedByMe:s plattform under juni och juli 2020.

SHI blev under 2019 delägare i Organic Inspirations. Intresset för kunskap om hälsa och hållbarhet ökar. Satsningen är i enlighet med SHI:s långsiktiga strategi att öka sin närvaro online och göra mer kunskap och information om hälsa och hållbarhet tillgänglig för hälsomedvetna människor.

Plattformen smyglanserades under maj 2020 på den svenska marknaden och målsättningen är att under 2021 bli Sverige största hälsosite samt att redan 2022 lansera plattformen internationellt på fler språk. Funktionaliteten och värdet för besökarna kommer att utvecklas under 2020-2021 med målsättning att ha ett komplett contentplattform redo för nya marknader under 2022.

Intresset för Ekoappen har, trots begränsade marknadsinsatser, varit betydligt högre än beräknat och därför har beslut fattats att genomföra en spridningsemission under juni och juli om minst 500 TSEK och maximalt 3 MSEK till en pre-money värdering om cirka 15 MSEK.

Spridningsemissionen görs via FundedByMe:s plattform med målsättningen att ytterligare öka tillväxt- och utvecklingstakten. Resultatet av emissionen kommer presenteras under juli 2020. Före emissionen uppgår SHI:s ägande till cirka 65 procent av kapitalet och cirka 67 procent av rösterna. Organic Inspirations fokus under 2020-2021 är att hålla en kraftig tillväxt av antalet medlemmar, nedladdningar och besökare.

 • Jag är både glad och överväldigad över den positiva responsen vi har fått hittills från besökare och våra samarbetspartners. Detta är bara början och vi ser flera förbättringar som kommer implementeras närmsta månaderna som har potential att ytterligare öka tillväxttakten. Jag ser fram emot att fortsätta ge värde till våra besökare och leverera tillväxt till våra aktieägare, säger Ninnie Wikström, VD på Organic Inspirations AB.

Pressmeddelandet är bifogat i sin helhet.

Scandinavian Health Innovations AB (publ) – Kompletterad Årsredovisning 2019

Scandinavian Health Innovations AB (publ) (”SHI” eller ”Bolaget”) har idag publicerat sin årsredovisning för 2019. Bifogat i detta meddelande är en kompletterad version inkluderad revisionsberättelsen som saknades i föregående publicerad version. Årsredovisningen bifogas i detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på Bolagets hemsida www.shinnovations.se.

Bifogat är pressmeddelandet i sin helhet och här kan du läsa Årsredovisningen 2019

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Health Innovations AB (publ)

Aktieägarna i Scandinavian Health Innovations AB (publ), org. nr. 556519–7729 (”Bolaget”) kallar härmed till årsstämma den 3 juni 2020, kl. 16.00 i Bolagets lokaler på Artillerigatan 6 i Stockholm.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 28 maj 2020, samt bör anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 27 maj 2020.

Anmälan om deltagande kan skickas till Scandinavian Health Innovations AB (publ), Att: IR, Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm eller med e-post till info@shinnovations.se. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan bör anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer samt antal aktier företrädda.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i årsstämman, påminns om att i god tid före den 28 maj 2020 hos sin förvaltare begära att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn. Förvaltaren bör informeras om att sådan registrering måste vara verkställd den 28 maj 2020.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två protokolljusterare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och förvaltningsberättelse
 8. Beslut
  1. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
  2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
 10. Val av styrelse och revisor
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner
 12. Beslut om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för vd, ledande befattningshavare och nyckelpersoner
 13. Beslut om aktieägares förslag till beslut om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter
 14. Stämmans avslutande

 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 (b))

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten balanseras i ny räkning.

Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden (punkt 9)

Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt av Bolaget löpande godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 10)

Styrelsen föreslår att nuvarande ledamöter omväljs intill slutet av nästa årsstämma. Till revisor omväljs intill årsstämman 2021 revisionsbolaget Crowe Osborne AB, med auktoriserade revisorn Joakim Lindberg som huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av högst det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som tillåts enligt Bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för att ägandet i Bolaget ska kunna spridas eller för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, ska ha rätt att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Beslut om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för VD, ledande befattningshavare och nyckelpersoner (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att införa ett incitamentsprogram för VD, ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Bolaget och dotterbolag i koncernen (“Teckningsoptionsprogram 2020/2023:1”) genom beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2020/2023:1 till Scandinavian Health Innovations helägda dotterbolag Aktiebolaget Grundstenen 166410 (559252-8276)  ”Dotterbolaget”, och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2020/2023:1 från Dotterbolaget till VD, ledande befattningshavare och nyckelpersoner i enlighet med vad som framgår nedan.

Bakgrund till förslaget

Ersättningsstrukturen inom bolaget består för närvarande av fast lön. Bolaget har för närvarande inget långsiktigt incitamentsprogram.

Styrelsen har gjort en översyn av ersättning strukturen med ambition att stärka bolagets möjlighet att rekrytera behålla kompetenta nyckelpersoner, skapa engagemang för bolagets långsiktiga utveckling och sammanlänka nyckelpersoners intressen med aktieägarnas intressen.

Som ett resultat av denna översyn anser styrelsen att ett långsiktigt incitamentsprogram bör inrättas för bolagets nyckelpersoner under vilket VD, ledande befattningshavare och nyckelpersoner kommer att tilldelas teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, som berättigar deltagarna till förvärv av bolagets aktier. Styrelsens avsikt är att incitamentsprogrammet ska vara långsiktigt och styrelsen avser därför att under kommande år återkomma med motsvarande förslag för beslut av bolagsstämman.

Volymer

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att emittera högst 40 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023:1 på följande villkor.

Teckningskurs, lösenpris och löptid.

 • Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, och teckningsberättigad är Dotterbolaget.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2020/2023:1.

 • Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 24 juli 2020 med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist.
 • Överteckning får inte ske.
 • Dotterbolaget ska ha rätt att vid ett eller flera tillfällen, överlåta teckningsoptionerna till anställda inom SCANDINAVIAN HEALTH INNOVATIONS-koncernen i enlighet med de villkor och riktlinjer som följer nedan, samt i övrigt förfoga över teckningsoptionerna för att fullgöra de åtaganden som följer av Teckningsoptionsprogram 2020/2023:1.
 • Överlåtelse till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2020/2023:1 enligt punkten 4 ovan ska ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt “Black & Scholes”- formeln och vedertagna antaganden om bland annat volatilitet, riskfri ränta och börskursen för en aktie i Bolaget under en värderingsperiod i anslutning till överlåtelsen från Dotterbolaget till deltagarna. Beräkningen av teckningsoptionernas marknadsvärde ska göras av Binette Redovisning AB. Binette Redovisning AB är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget.
 • För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller de villkor som framgår av villkor för Teckningsoptioner 2020/2023:1, (“Optionsvillkoren”), hålls tillgängligt på Bolagets kontor. Av Optionsvillkoren följer bland annat:
  1. att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie av serie B i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 120 procent av det volymviktande genomsnittsvärdet för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 1 juli 2020 och till och med den 14 juli 2020 dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas uppåt till närmaste öre;
  2. att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i punkt 8 i Optionsvillkoren;
  3. att teckningsoptionerna får utnyttjas under perioden från och med den 1 september 2023 till och med den 31 september 2023.
  4. att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptionerna ger rätt till vinstutdelning enligt vad som anges i punkt 7 i optionsvillkoren.
 • Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 15.600 kr (med förbehåll för den ändring som kan föranledas av eventuell omräkning enligt optionsvillkoren).
 • Styrelsen för Bolaget ska ha rätt att besluta om överlåtelse av teckningsoptioner från Dotterbolaget till VD, ledande befattningshavare och nyckelpersoner i SCANDINAVIAN HEALTH INNOVATIONS koncernen – personligen eller genom helägt eller kontrollerat bolag – i enlighet med följande riktlinjer:
  1. VD                                                                högst 20.000 teckningsoptioner
  2. Ledande befattningshavare & nyckelpersoner högst 20.000 teckningsoptioner

En deltagare kan teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad som anges ovan. Överteckning kan ej äga rum. Eventuella teckningsoptioner som inte tilldelas enligt ovan ska kunna reserveras för framtida rekryteringar av personer inom koncernen, varvid ovan angivna riktlinjer för tilldelning ska tillämpas. Vid sådan tilldelning ska ny beräkning av teckningsoptionernas marknadsvärde, som ska erläggas av deltagare, ske.

 • Anmälan att delta i Teckningsoptionsprogram 2020/2023:1 ska ha inkommit till Bolaget senast den 24 juli 2020, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist samt att tillämpa en annan anmälningsperiod för deltagare som anställs i SCANDINAVIAN HEALTH INNOVATIONS-koncernen vid senare tillfälle. Betalning av teckningsoptionerna ska ske snarast efter anmälan om att delta i programmet. Överlåtelse till deltagare ska ske snarast efter utgången av anmälningsperioden och att betalning erhållits från deltagaren.

Utspädning

Per dagen för förslaget finns det 2.024.793 aktier i Bolaget, varav 103.267 aktier av serie A och 1.921.526 aktier av serie B. Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B medför en röst.

Om samtliga teckningsoptioner som kan ges ut inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2020/2023:1 utnyttjas för teckning av aktier av serie B kommer antalet aktier av serie B och antalet röster i Bolaget att öka med 40.000 (med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren), vilket motsvarar en utspädning om ca 1,98 procent av antalet aktier och ca 1,35 procent av antalet röster i Bolaget.

Vid sidan av Förslagsställarens förslag till Teckningsoptionsprogram 2020/2023:1 föreslår styrelsen för Bolaget att årsstämman den 3 juni 2020 ska besluta om införande av Teckningsoptionsprogram 2020/2023:2 (se punkt 13).

Om (i) samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier av serie B, (ii) stämman beslutar om införande av Teckningsoptionsprogram 2020/2023:1 och Teckningsoptionsprogram 2020/2023:2 i enlighet med förslag, samt (iii) samtliga teckningsoptioner som kan ges ut i Teckningsoptionsprogram 2020/2023:1 och Teckningsoptionsprogram 2023/2023:2 utnyttjas för teckning av aktier av serie B, kommer antalet aktier av serie B och antalet röster i Bolaget att öka med sammanlagt 80.000 (med förbehåll för eventuell omräkning enligt respektive programs optionsvillkor), vilket motsvarar en sammanlagd utspädning om ca 3,95 procent av antalet aktier och ca 2,71 procent av antalet röster i Bolaget.

Kostnader

Då teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2020/2023:1 överlåts till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av Teckningsoptionsprogram. Kostnaderna för Teckningsoptionsprogram 2020/2023:1 kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, ska ha rätt att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Det ska noteras att samtliga beräkningar ovan är preliminära, baseras på antaganden och endast syftar till att ge en illustration av de kostnader som Teckningsoptionsprogram 2020/2023:1 kan medföra. Verkliga kostnader kan således komma att avvika från vad som anges ovan.

Förslagets beredning

Förslaget till beslut om införande av Teckningsoptionsprogram 2020/2023:1 och förslagen till beslut under punkten 12, har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Det noteras att verkställande direktören, som också är styrelseledamot i Bolaget, inte har deltagit i styrelsens beredning av förslaget, då han i egenskap av ledande befattningshavare omfattas av förslaget.

Beslut om Aktieägares förslag till beslut om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter (punkt 13)

Sanna Ehdin gm Sanna Relations AB (”Förslagsställaren”), som representerar ca 22 procent av aktierna och ca 30 % rösterna i Bolaget, föreslår att årsstämman den 3 juni 2020, förutsatt att Louise Dufwa, Pia Madison och Jesper Yrwing väljs till styrelseledamöter i Bolaget vid stämman, beslutar att införa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nämnda styrelseledamöter (”Teckningsoptionsprogram 2020/2023:2”) genom beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2020/2023:2 till Bolagets Dotterbolag, och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2020/2023:2 från Dotterbolaget till styrelseledamöterna i enlighet med vad som framgår nedan.

Bakgrund till förslaget

Syftet med det föreslagna programmet och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna erbjuda nämnda styrelseledamöter en möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie av serie B, vilket kan förväntas leda till ett ökat långsiktigt engagemang för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget samt främja ett långsiktigt aktieägande. Förslagsställaren bedömer att det kan få en positiv inverkan på Bolagets fortsatta utveckling till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Volymer

Förslagsställaren föreslår att årsstämman den 3 juni 2020 beslutar att emittera högst 40 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023:2 på följande villkor:

Teckningskurs, lösenpris och löptid.

 • Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, och teckningsberättigad är Dotterbolaget.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2020/2023:2.

 • Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 24 juli 2020 med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist.
 • Överteckning får inte ske.
 • Dotterbolaget ska ha rätt att överlåta teckningsoptionerna till Louise Dufwa, Pia Madison och Jesper Yrwing i enlighet med de villkor och riktlinjer som följer nedan, samt i övrigt förfoga över teckningsoptionerna för att fullgöra de åtaganden som följer av Teckningsoptionsprogram 2020/2023:2.
 • Överlåtelse till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2020/2023:2 enligt punkten 4 ovan ska ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt “Black & Scholes”- formeln och vedertagna antaganden om bland annat volatilitet, riskfri ränta och börskursen för en aktie i Bolaget under en värderingsperiod i anslutning till överlåtelsen från Dotterbolaget till deltagarna. Beräkningen av teckningsoptionernas marknadsvärde ska göras av Binette Redovisning AB. Binette Redovisning AB är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget.
 • För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller de villkor som framgår av villkor för teckningsoptioner 2020/2023:2, (“Optionsvillkoren”), hålls tillgängligt på Bolagets kontor. Av Optionsvillkoren följer bland annat:
  1. att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie av serie B i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 120 procent av det volymviktande genomsnittsvärdet för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 1 juli 2020 och till och med den 14 juli 2020 dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas uppåt till närmaste öre;
  2. att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i punkt 8 i Optionsvillkoren;
  3. att teckningsoptionerna får utnyttjas under perioden från och med den 1 september 2023 till och med den 31 september 2023.
  4. att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptionerna ger rätt till vinstutdelning enligt vad som anges i punkt 7 i optionsvillkoren.
 • Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 15.600 kr (med förbehåll för den ändring som kan föranledas av eventuell omräkning enligt optionsvillkoren).
 • Styrelsen för Bolaget ska ha rätt att besluta om överlåtelse av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Louise Dufwa, Pia Madison och Jesper Yrwing – personligen eller genom helägt eller kontrollerat bolag – i enlighet med följande riktlinjer:
  1. Louise Dufwa högst 10.000 teckningsoptioner
  2. Pia Madison högst 10.000 teckningsoptioner
  3. Jesper Yrwing högst 20.000 teckningsoptioner

En deltagare kan teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad som anges ovan. Överteckning kan ej äga rum.

 • Anmälan att delta i Teckningsoptionsprogram 2020/2023:1 ska ha inkommit till Bolaget senast den 24 juli 2020, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist samt att tillämpa en annan anmälningsperiod för deltagare som anställs i SCANDINAVIAN HEALTH INNOVATIONS-koncernen vid senare tillfälle. Betalning av teckningsoptionerna ska ske snarast efter anmälan om att delta i programmet. Överlåtelse till deltagare ska ske snarast efter utgången av anmälningsperioden och att betalning erhållits från deltagaren.

Utspädning

Per dagen för förslaget finns det 2.024.793 aktier i Bolaget, varav 103.267 aktier av serie A och 1.921.526 aktier av serie B. Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B medför en röst.

Om samtliga teckningsoptioner som kan ges ut inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2020/2023:2 utnyttjas för teckning av aktier av serie B kommer antalet aktier av serie B och antalet röster i Bolaget att öka med 40.000 (med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren), vilket motsvarar en utspädning om ca 1,98 procent av antalet aktier och ca 1,35 procent av antalet röster i Bolaget.

Vid sidan av Förslagsställarens förslag till Teckningsoptionsprogram 2020/2023:2 föreslår styrelsen för Bolaget att årsstämman den 3 juni 2020 ska besluta om införande av Teckningsoptionsprogram 2020/2023:1 (se punkt 12 b).

Om (i) samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier av serie B, (ii) stämman beslutar om införande av Teckningsoptionsprogram 2020/2023:1 och Teckningsoptionsprogram 2020/2023:2 i enlighet med förslag, samt (iii) samtliga teckningsoptioner som kan ges ut i Teckningsoptionsprogram 2020/2023:1 och Teckningsoptionsprogram 2023/2023:2 utnyttjas för teckning av aktier av serie B, kommer antalet aktier av serie B och antalet röster i Bolaget att öka med sammanlagt 80.000 (med förbehåll för eventuell omräkning enligt respektive programs optionsvillkor), vilket motsvarar en sammanlagd utspädning om ca 3,95 procent av antalet aktier och ca 2,71 procent av antalet röster i Bolaget.

Utspädningseffekter har beräknats såsom antalet tillkommande aktier och röster i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier och röster.

Kostnader

Då teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2020/2023:2 överlåts till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av Teckningsoptionsprogram. Kostnaderna för Teckningsoptionsprogram 2020/2023:2 kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, ska ha rätt att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Det ska noteras att samtliga beräkningar ovan är preliminära, baseras på antaganden och endast syftar till att ge en illustration av de kostnader som Teckningsoptionsprogram 2020/2023:2 kan medföra. Verkliga kostnader kan således komma att avvika från vad som anges ovan.

Förslagets beredning

Förslaget till beslut om inrättande av Teckningsoptionsprogram 2020/2023:2 och förslagen till beslut under punkten 13 ovan har beretts av Förslagsställaren i samråd med externa rådgivare.

 

 

MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkt 11 fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

För giltigt beslut enligt punkten 12 och 13 erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 

HANDLINGAR INFÖR STÄMMAN

Fullständig årsredovisning och förvaltningsberättelse, kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget senast tre (3) veckor innan årsstämman. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

______________________

Stockholm i april 2020

Scandinavian Health Innovations AB (publ)

Styrelsen

 

 

Scandinavian Health Innovations dotterbolag erbjuder fri hemleverans under april månad

Scandinavian Health Innovations AB (publ) (”SHI” eller ”Bolaget”) har som vision att göra det enklare att leva ett hållbart och hälsosamt liv. I rådande tider har Bolagets dotterbolag beslutat att erbjuda fri hemleverans under april månad för såväl nya som befintliga kunder i syfte att underlätta för de som inte kan eller får lämna hemmet.

SHIs dotterbolag Dr Sannas Sweden AB (”Dr Sannas”) och Natural Shop Europe AB (”Natural Shop”) har de senaste veckorna arbetat med att hitta en lösning för hemleverans av deras produkter direkt till kund. Tjänsten har efterfrågats och idag lanserar båda bolagen möjligheten för såväl nya som befintliga kunder att få sina produkter levererade direkt till hemmet. Kunder kan välja mellan att få sitt paket personligt överlämnat eller levererat utanför sin dörr. Fri hemleverans erbjuds under april månad för att möjliggöra för de som inte kan eller får lämna hemmet att ändå få sina varor direkt till dörren utan extra kostnad.

De nya leverans alternativen finns tillgängliga från och med idag, 1 april 2020, på drsannas.se och naturalshop.se och gäller i hela Sverige.

Jag blir både glad och stolt att vårt team gör sitt yttersta för att bidra på ett positivt sätt i rådande läge. Inget utav bolagen har tidigare haft hemleverans som möjligt fraktalternativ och att de på kort tid gjort detta möjligt tyder inte bara på en stark vilja att försöka underlätta för människor i rådande situation utan också på en omtanke för de som inte kan eller får lämna sina hem. Jag hoppas att detta är något som ger mervärde för bolagens nuvarande och kommande kunder, säger Daniel Ehdin, VD på Scandinavian Health Innovations.

Bifogat finns pressmeddelandet i sin helhet