Delårsrapport 2 januari-juni 2018 – Dr Sannas AB (publ)