Delårsrapport 1 januari-mars 2018 – Dr Sannas AB (publ)