Delårsrapport 1 januari-mars 2019 – Scandinavian Health Innovations AB (publ)