Delårsrapport 1 januari-mars 2020 – Scandinavian Health Innovations AB (publ)