Delårsrapport 2 april-juni 2020 – Scandinavian Health Innovations AB (publ)