Delårsrapport 2 januari-juni 2019 – Scandinavian Health Innovations AB (publ)