Delårsrapport 3 januari-september 2018 – Dr Sannas AB (publ)