Delårsrapport 3 januari-september 2019 – Scandinavian Health Innovations AB (publ)