Delårsrapport 3 juli-september 2020 – Scandinavian Health Innovations AB (publ)