Delårsrapport 4 januari-december 2018 – Dr Sannas AB (publ)