Delårsrapport 4 januari-december 2019 – Scandinavian Health Innovations AB (publ)