Delårsrapport 4 januari-december 2020 – Scandinavian Health Innovations AB (publ)